Adadayg

Walaalkeen Doeg Schroeder wuxuu nala wadaagayaa ahmiyadda ay leedahay inaan lahaano adadayg markay joogto waxyaalaha aasaaska u ah qorniinka, iyoinaan ilmaha barno inay ku fara adaygaan mabadiida qorniinka aasaaska u ah. wuxuu aabbayaasha ku adkaynayaa inay ilmaha u dabcaan markay joogta waxa ay rabaan, laakiin markii ay joogto qorniinka waa in lagu adkeeyaa inaanay tanaasul muujinin.

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Warbixinta aad doonayso lama hayo