ویدیوی مرور ما بر فیلیپیان که طراحی ادبی کتاب و جریان فکری آن را تقسیم‌بندی می‌کند، تماشا کنید. در این رساله، پولس از مسیحیان فیلیپی به خاطر سخاوتمندی‌شان تشکر می‌کند و به آنها می‌گوید که خوانده شده‌اند تا محبت مسیح را داشته باشند. امتیاز ویدیو: تیم تولید فارسی اَرسکوپ و ست سون پارس محتوای اصلی و تولید انگلیسی BibleProject پورتلند، اورگان، آمریکا #کتاب‌مقدس #ویدیوهای کتاب‌مقدس #فیلیپیان

ثبت نام توسط ایمیل

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

اطلاعات ضروری وارد نشده است