Se vår översiktsvideo om Haggaj, där bokens litterära struktur och tankegångar förklaras. Haggaj utmanar Israel att efter exilen förbli troget sin Gud och återuppbygga templet. #BibleProject #Bibeln #Haggaj