Tiến sĩ David Platt, mục sư quản nhiệm hội thánh tại Brook Hill và là tác giả ba cuốn sách, đã hiến dâng trọn vẹn cho Chúa và lời Ngài. Ông là người thành lập Radical – nguồn tài liệu hỗ trợ cho sự phục vụ Chúa trong hội thánh. David và Heather, vợ ông cùng các con sống tại Birmingham, Alabama, Hoa kỳ.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing