Thánh Kinh Lược Khảo (MBC), một chương trình giảng dạy Kinh thánh có hệ thống, được phân phối căn bản thông qua tổ chức các mục vụ hợp tác quốc tế (ICM). Chương trình được mục sư Dick Woodward phát triển, và hiện có hơn 215 bài học được thu âm và đi kèm với các sách. Các bài giảng dạy bao gồm phần Tổng quan Kinh thánh: Cựu Ước và Tân ước, cùng với sự nghiên cứu sâu sắc về các bài giảng trên núi cũng như về hôn nhân và gia đình. Dick Woodward là mục sư quản nhiệm tại nhà thờ công đồng Beach Virginia, Virginia Beach, Virginia, và nhà thờ cộng đồng Williamsburg tại Williamsburg, VA. Vào năm 1982, khi mục sư Dick Woodward được chẩn đoán bị thoái hoá dây cột sống, ông bắt đầu sáng lập chương trình Thánh Kinh Lược Khảo. Đầu năm 1990, khi không còn sức để làm mục sư năng động, mục sư Woodward trở thành mục sư của nhà thờ Cộng đồng Williamburg. Dẫu vậy, bệnh liệt tay chân không thể ngăn cản công việc của Chúa thông qua cuộc đời mục sư Woodward. Ông tiếp tục viết (thông qua chương trình phần mềm máy tính bằng giọng nói), cố vấn, mạng xã hội, và chăm sóc huấn luyện nhiều người cho đến 20 năm sau đó. Khi thấy sự tận tụy phục vụ Chúa của Dick Woodward đã trọn, Ngài đã gọi ông về yên nghỉ nước trời vào ngày 08 tháng 03 năm 2014. Cuốn sách cuối cùng của ông là Công trường môn đồ hoá được sản xuất vào tháng 12 năm 2013.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing