Tôi chính thức làm việc với Project Hannah của TWR Việt Nam từ năm 2004. Lớn lên trong sự nghèo khó và chứng kiến những thăng trầm trong chức vụ của Cha mẹ tôi là những người gần như suốt cuộc đời tận trung với Chúa, tôi luôn canh cánh trong lòng về những cảnh đời khó khăn, đau khổ của chị em phụ nữ. Tôi nhận biết cách rõ ràng Đức Chúa Trời đang mở cửa cứu rỗi cho những linh hồn tội nhân qua chương trình và qua những đời sống được biến đổi ở trong Ngài. Ở trong số họ, tôi và cả chồng tôi nguyện luôn là công cụ của Ngài trong việc mở rộng Nước Trời.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing