"Kázat evangelium" - to je Richardovo neochvějné poslání. Ať už jako pastor, jako učitel náboženství, řečník na konferencích či v rozhlase nebo jako spisovatel ... doma či v mezinárodním měřítku - vždy věrný tomuto výjimečnému povolání. Klíčem ke službě, ve které stojí spolu se svou manželkou Dorothy, je modlitba.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing