Fitori, folësi i programit “E vërteta në provëz” në rolin e profesorit, është një mësues biologjie dhe kimie. Ai ka qenë drejtor i një nga shkollave më të mira në Tiranë, para se të hynte në shërbesë të plotë. Tani, Fitori është pastor i kishës “Rilindja” në Tiranë.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing