Jona ka përfunduar studimet e larta për gazetari. Lidhjet e saj me radion janë shumë të hershme, që në adoleshencën e saj. I pëlqen shumë puna në radio dhe me të rinjtë. Asaj i pëlqen që të përdori dhuntitë e saj në media për përhapjen e ungjillit.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing