"Проповядването на Словото" е неотклонното посвещение на Ричард. Дали като пастор, Библейски учител, евангелизатор, говорител на конференции, радиоводещ или писател, това е в центъра на неговото международното служение. Заедно с жена си, Дороти, те прилагат молитвата, като ключ към успешното служение.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing