Asbjørn Kvalbein är webbpastorn inom Norea Norge. Han har producerat bibelundervisning, korta och långa andakter och på webbsidan webpastoren.no besvarat frågor, bland mycket annat. Han är utbildad i teologi och kommunikation och har varit redaktör, rektor, förlagschef och förkunnare inom Norea och Norskt Lutherskt Missionssamband. Den svenska versionen är inspelad av Marianne Kellgren

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing