Larry Alston phục vụ Chúa với chức vụ Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Mục vụ “Đấng Christ Cho Thế Giới”. Sinh ra tại Shreveport, Louisiana, nhưng Larry lớn lên tại New Orleans. Hiện nay, ông sống tại Longview, Texas. Ông và vợ - tên Kim, đã cưới nhau 33 năm và có 3 con, các con rể, và 2 cháu: Luke (3 tuổi) và Sutton (1 tuổi). Larry đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu vào năm 13 tuổi. Ông tốt nghiệp cử nhân trường đại học New Orleans vào năm 1974, và làm việc tại trường Quản trị Hoa kỳ tại thành phố New York. Từ giữa năm 1970 đến năm 1981, Larry làm việc cho hiệp hội đa quốc gia, sống tại Anh và châu Âu. Năm 1982, ông thành lập và trở thành Chủ tịch và Giám đốc điều hành công ty đầu tư tư nhân. Trong khi đến Seoul, Hàn quốc năm 2004, ông gặp tiến sĩ Billy Kim, một nhà lãnh đạo Cơ đốc nổi tiếng và cũng là Mục sư của Hội thánh Báp-tít với 16 000 tín đồ ờ Suwon, Hàn quốc. Mục sư Tiến sĩ Kim lúc đó làm việc tại Ban phát thanh Viễn Đông, Hàn quốc với chức vụ là giám đốc. Được sự khuyến khích trong cuộc gặp đó và bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Larry đã hứa nguyện dùng cuộc đời ông chia sẻ Chúa Giê-xu một cách dễ hiểu cho mọi người trên toàn thế giới. Vào năm 2004, các Mục vụ “Đấng Christ Cho Thế Giới” được thành lập. Khải tượng của Mục vụ Đấng Christ Cho Thế Giới là dẫn dắt mọi người đến sự hiểu biết Đức Chúa Trời là Chân Thần duy nhất cũng như hiểu biết sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu để họ tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu rỗi và là Chúa. Mục vụ Đấng Christ Cho Thế Giới (CTTW) tạo các nguồn tài liệu tổng hợp dựa trên Lời của Đức Chúa Trời. Các nguồn tài liệu dành cho các lĩnh vực: chuẩn bị truyền bá Phúc Âm, truyền bá Phúc Âm và môn đồ hoá. Các nguồn tài liệu chủ yếu sử dụng phương pháp kể chuyện thông qua các vở kịch, nhằm truyền đạt các lẽ thật của Kinh thánh. Mục vụ “Đấng Christ Cho Thế Giới” hoạt động ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, phát thanh các câu chuyện trong Kinh thánh dưới các dạng phương tiện truyền thông đại chúng.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing