“Prediko Fjalën” është urdhërimi i patundur i Richard-it. Qoftë si një pastor, mësues i shkollës së Biblës, ungjilltar, folës konferencash, producent radiofonik ose shkrimtar, ky ka qenë privilegji i tij ndërkombëtar. Së bashku me gruan e tij, Dorothy, lutja ka qenë çelësi për këtë shërbesë.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing