دکتر جرمایا، موسس سازمان رادیویی نقطه ی بازگشت، و شبان ارشد کلیسای سایه ی کوه، از سن بسیار کم خواندگی خدا را در زندگی اش دریافت کرد. متولد 13 فوریه 1941 در شهر تولدو از اوهایو است. دکتر جرمایا در خانواده ای به شدت متعهد به خدمت بزرگ شده بود. در یازده سالگی، دکتر جرمایا و خانواده اش به شهر دِیتون از اوهایو نقل مکان می کنند، جایی که پدر ایشان، دکتر جیمز تی. جرمایا شبان کلیسای بابتیست امانوئیل بود و در سال 1953 رئیس کالج سیدارویل در سیدارویل، اوهایو شد. با حساسیتی که به خواندگی خدا در زندگی اش داشت، دکتر جرمایا راه پدرش را دنبال کرد. در 1936، دکتر جرمایا مدرک کارشناسی اش را از کالج سیدارویل دریافت کرد. در همان سال، دکتر جرمایا با عشق دوران کالج خود ازدواج کرد. دکتر جرمایا مدرک کارشناسی ارشد الاهیات خود را از مدرسه ی الاهیات دالاس در سال 1967 دریافت کرد. تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه گرِیس تمام کرد و دکترای الاهیات خود را در سال 1981 از کالج سیدارویل دریافت کرد. در سال 1969 دکتر جرمایا کلیسای بابتیست بلک هاوک را در شهر فورت وِین ایالت ایندیانا تاسیس کرد و مدرسه ی مسیحی کِی- 12 را گسترش داد. در طول 12 سال از خدمت شبانی در کلیسای بلک هاوک اعضای کلیسا از 7 خانواده به 1300 نفر رسید. همچنین برنامه ی تلویزیونی ای به نام " ساعت کتاب مقدس" روی آنتن برد. دکتر جرمایا به خواندگی خدا پاسخ داد و در سال 1981، او و خانواده اش به کالیفرنیا نقل مکان کردند، جایی که شبان ارشد کلیسای بابتیست یادبود اسکات شد که امروزه به نام جماعت کلیسایی سایه ی کوه شناخته می شود.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing