या कु. मयूरी विजय सुरवे आहेत, या व्यवसायाने शिक्षका आहेत. मुंबईत गेल्या आठ वर्षांपासून त्या देवाच्या सेवेत कार्यरत आहेत. ती अत्यंत प्रभावशाली सेविका आहे. प्रभू येशूवर तिचा विश्वास बळकट आहे आणि राष्ट्रांना देवाचे वचन घोषित करण्याचा त्यांचा उत्साह असामान्य आहे. बर्याच लोकांना तिच्या उपदेशाने आशीर्वादित केले आहे. आणि आमचा विश्वास आहे की देव तुमच्या हृदयालाही आज त्याच्या वचना द्वारे आशीर्वादित करेल.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing