Waxaan la shaqeeyaa wasaarada twr ee rajada dumarka, oo waxaan ahay xaas, hooyo iyo shaqaale jecel inay haweenku ku koraan nimcada iyo erayga Ilaah. sidaa daraadeed waxay noqonayaan reer ku adkaada iimaankooda iyo runta erayga Ilaah.

Ministries

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing