Komona media monene ya ba kristo na nzela ya mateya oyo ezali ya motuya pona yo

Molongo ya mokolo

Botala ndenge nini Nzambe atalisaki biso bolingo na Ye : atindaki Mwana na Ye se moko kati na mokili mpo ete tozala na bomoi ya solo na nzela na Ye.

— 1 Yoane 4:9