YESU MOBATELI MPATE MALAMU

YESU ABIKISI MOTO NA LOLANDA

YESU ABIKISI MOKUFI MISU PE ATEYI NA NTINA YA MWINDA

YESU ATALISI BA YUDA ETE ATINDAMI NA YAWE

YESU BAMEMELI YE MWASI OYO ASALI EKOBO

YESU NA KATI YA YERUZALEM PE AZALI KOTANGISA NA SINAGOGA

YESU AZALI KOLENDISA PE NA YERUZALEM

BASENGI NA YESU APESA ELEMBO KOTALISE 'TE AWUTI NA NZAMBE

YESU ASALI BIKAMWA YA MAPA NA MBISI

YESU AKEI O NGAMBO YA ETIMA YA GALILEA

YESU ABIKISI EBOSONO