MOKANDA PONA EKLEZYA YA FILADELFIA ETE OYO NZAMBE AFONGOLI MOKO TE AKOKI KOKANGA

MOKANDA PONA EKLEZYA YA SARDES PE MAKEBISI

MOKANDA PONA EKLEZYA YA TIATIRE NA KOSIMBA MAKASI MATEYA YA NZAMBE

MAKEBISI PONA EKLEZYA YA PERGAMA PE BOBANDI NKOMA PONA EKLEZYA YA TIATIRE

NKOMA PONA EKLEZYA YA PERGAME OYO BAZALI KOLANDA MATEYA YA BALAAM

BOKOBI YA NKOMA PONA EKLEZYA YA SMYRNE PONA KOIKA MPIKO

BOKOBI YA NKOMA PONA EKLEZYA YA EFESO PE BOBANDI NKOMA PONA EKLEZYA YA SMYRNE

BOBANDI YA ETINDA YA KOKOMA MAYE YOANA AMONAKI PE NKOMA PONA EKLEZYA YA EFESO

NKOLO APESI MITINDO NA NTOMA AKOMA MAKAMBU AMONI PE ATINDA YANGO NA BA EKLEZYA SAMBO

YOANE ATALISI LOLENGE YEZU ALINGAKI BISO PE AMONI KITI YA BOKONZI

YOANE AKANI KOYEBISA MANSO KRISTO ALAKISAKI YE NA NZELA YA NDOTO