POLO AZALI KOSENGA NA BA KORINTO BAKATA MAKAMBO BANGO NA BANGO

POLO AZALI KOTEYA PONA BASANGANI

POLO ALOBI ETE ELOKO MOKO OZANA YANGO EUTI NA NZAMBE TE

POLO AZALI KOTALISA BA KORINTO NA MAYE MATALI MALENDISI YA LOBIKO

POLO AZALI KOTANGISA PONA BOYEBI

POLO AZALI KOPEKISA BA KORINTO BAZALA BATO YA MUTU SONGOLO

POLO AZALI KOTEYA BA KORINTO PONA BATIKA BOKABWANI

POLO AZALI KOSENGA NKOLO MATONDO PONA BA KORINTO

YOSHIYA AZONGISA BONZAMBE NA YERUSALEM PE KOKWEYA NA YE

MANASSE MOKONZI ASILI EYE AZALI MABE NA MISO YA NZAMBE PE AMONI MWANA NA YE

LISOLO YA MOKONZI EZEKIYA SIMA YA BOKONO NA YE PE KUFA NA YE