LOSAMBO PONA MOKONZI NA TANGO YA BOKOTI NA BOKONZI

NZEMBO YA KOLELA YA MPASI

BOTONDI YA DAWIDI PONA BOBATELAMI NA NKOLO PE BOLAMU NA YE NA ISRAEL

NZEMBO YA ELOBELI YA MOTO WA BOBOTO OYO AZALI KONYOKWAMA

LOSAMBO YA KOSENGA LISUSU LISALISI PE BABELELI YA ZUZI MONENE EPAYI NA DAWIDI

NZEMBO YA BOTELEMELI BIZALELI MABE YA MOTO MABE PE KOYEMBA KOLANDANA NA LOLENGE YA MUZIKI YA MAWA

NZEMBO TANGO DAWIDI AZWAKI BATH-SHEBA LOKOLA MWASI NA YE

NZEMBO ELOBELI MISALA YA BA ISRAELITE EZANGA BOTOSI

LOYEMBO YA KOKUMISA NZAMBE LOKOLO EKIMELO PE YA LOKUMU YA YERUZALEM

LOSAMBO YA LISANGA YA BOSENGI LISALISI

NZEMBO YA LOKANISA BOLAMU YA NZAMBE PE KOSENGA NA YE AKATA LIKAMBO NA BISO