Bheka iqpqp lethu elikhulu lezinhlelo zikakhisimusi ngezilimi ezingaphezu kwe-100.

Verse of The Day

kunjalo noKristu, esenikelwe kanye ukuba athwale izono zabaningi, uyakubonakala ngokwesibili ngaphandle kwesono kulabo abamlindeleyo, kube ngukusindiswa.

— KumaHeberu 9:28