UDaniyeli 10:10-21

Impi ebhekene nabakholwayo

UDaniyeli 10:1-11

Ukubaluleka namandla omthandazo

UDaniyeli 9:20-27

Uhlelo lukaNkulunkulu ngezikhathi ezizayo

UDaniyeli 9:1-20

Imfihlakalo yokunqoba kukaDaniyele

UDaniyeli 8:15-22

Umhlaba nemibuso kuzodlula

UDaniyeli 8:1-14

Umbono ngezilwane ezimbili

UDaniyeli 7:15-28

Umphiki-Kresto nombuso ozayo

UDaniyeli 7:7-14

UJesu nombuso ozayo

UDaniyeli 7:1-6

Imibuso edlulayo

UDaniyeli 6:1-28

UNkulunkulu enqobela uDaniyeli

UDaniyeli 5:1-31

Isono sakho sizokufumana