I kuThimothewu 1:18-20

Sikulwele ukukholwa kwethu

I kuThimothewu 1:12-17

Ubufakazi bokusindiswa kukaPawuli

I kuThimothewu 1:3-11

Umsebenzi uTimothy ayebhekene nawo

I kuThimothewu 1:1-2

Isibingelelo

I kuThimothewu 1:1

Isingeniso

IsiLilo 1:3-5:22

Umphumela wesono

IsiLilo 1:1-2

Ububi besono

IsiLilo 1:1

Isingeniso

UJeremiya 51:1-52:34

Ukuwa kweBhabhiloni

UJeremiya 47:1-49:39

UNkulunkulu uphiselela abantwana bakhe

UJeremiya 46:1-28

Indaba yokusindiswa kwakho seyalunga