Fumana usasazo olukhulu lobuKristu kwizihloko ezikunika umdla

Ivesi yosuku

Kananjalo nabani na othe wabiza igama leNkosi uya kusindiswa.

— UMSEBENZI WABATHUNYWA 2:21