You are viewing Turkana. See content in Swahili.

Pata habari ya kikristo kwa maada ya vitu vinavyowahusu

somo la siku

Sodi ani itwaan daang ni ilipi enyarit ekiro a Ekapolon Akuj, eyuunio.

— Ngitichisio 2:21