Matayo 5:5-48

UHUSIANO WA WENYEJI WA UFALME NA MTAZAMO WAO KUJIHUSU

Matayo 5:1-5

MWANZO WA MAFUNDISHO YA MLIMANI

Matayo 4:12-25

Matayo 3:10-4:11

MAFARISAYO NA MASADUKAYO

Matayo 2:12-3:9

YUSUFU AMCHUKUA MARIAMU NA MWANAWE NA KUKIMBILIA MISRI; KURUDI KWAO NAZARETI; YOHANA MBATIZAJI, MTANGULIZI WA MFALME; ATANGAZA KUHUSUUFALME NA KUMBATIZA YESU, MFALME

Matayo 2:1-11

KUWASILI KWA MAMA JUSI WA MASHARIKI BAADA YA KUZALIWA KWA BWANA YESU

Matayo 1:16-25

KUZALIWA KWA YESU NA BIKIRA

Matayo 1:1-15

UZAO WA YESU KRISTO NA HABARI KUHUSU KUZALIWA KWAKE NA BIKIRA

Matayo Utanulizi

UMUHIMU WA KITABU

Mwanzo 49:16-50:26

UNABII WA YAKOBO KUMHUSU DANI

Mwanzo 49:1-15

UNABII WA YAKOBO NA MBARAKA JUU YA WANA WA ISRAELI KATIKA KITANDA CHAKE CHA MAUTI