Luka 9:1-10:24

Yesu ALISHA WATU ELFU TANO

Luka 7:36-8:56

Yesu AENDA KULA KATIKA NYUMBA YA FARISAYO

Luka 7:1-35

Yesu APONYA MTUMISHI WA AKIDA

Luka 6

Luka 5

Luka 4:14-43

Yesu ARUDI GALILAYA NA NASARETI

Luka 3:9-4:13

Luka 2:31-3:8

TUKIO KUHUSU SIMIONI; TUKIO KATIKA HEKULU KUHUSU HANNA; SAFARI YAO KURUDI NASARETI; YUSUFU, MARIA NA Yesu WARUDI YERUSALEMU, Yesu ANA MIAKA KUMI NA MIWILI; KUJARIBIWA KWA Yesu

Luka 2:1-30

MALAIKA WATANGAZA KUZALIWA KWAKE KWA WACHUNGAJI

Luka 1:36-80

WIMBO WA MARIAMU NA WIMBO WA ELISABETI

Luka 1:5-35

MALAIKA GABRIELI AMTOKEA ZAKARI NA KUTANGAZA KUZALIWA KWA YOHANA