Waefeso 1:17-23

Dua la Paulo kwa niaba ya Waumini

Waefeso 1:12-17

Kusudi la Urithi wetu katika Mungu.

Waefeso 1:8-11

Siri ya Mapenzi Yake Mungu yawekwa baina.

Waefeso 1:7-9

Kanisa: Gharama ya Mungu Mwana

Waefeso 1:5-6

Mapenzi ya Mungu katika kutufanya sisi kuwa Wana.

Waefeso 1:3-4

Baraka zitokanazo na kuwa muumini katika Kristo

Waefeso 1:2-4

Mungu Baba alipanga Kanisa liwepo.

Waefeso 1:1-2

Salamu na baraka kwa Wateule

Waefeso - Utangulizi

Maelezo kuhusu Mtume Paulo na utumishi wake katika kuieneza injili kwenye karne ya kwanza.

Zaburi 144:1-150:6

Zaburi 140:1-143:12

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo