Matendo ya Mitume 26:1-28

PAULO ASIMAMA MBELE YA MFALME AGRIPPA NA KUTOA USHUHUDA WAKE.

Matendo ya Mitume 25:22-26:4

MFALME AGGRIPA NA BANIKE WAMTEMBELEA FESTO

Matendo ya Mitume 24:25-25:23

FELIKI AMSIKILIZA PAULO FARAGHANI

Matendo ya Mitume 24 :1-27

FELIKI AMSIKILIZA PAULO FARAGHANI

Matendo ya Mitume 23 :1-35

AJITETEA MBELE YA BARAZA KUU LA WAYAHUDI - SANHEDRIN

Matendo ya Mitume 21:26-22:30

KUKAMATWA KWA PAULO

Matendo ya Mitume 21:1-25

PAULO AKIWA TIRO

Matendo ya Mitume 20:6-38

PAULO KATIKA MJI WA TROA NA MILITO

Matendo ya Mitume 19:2-20:5

SAFARI YA TATU YA KIMISHENARI YA PAULO NA HUDUMA YAKE KATIKA MJI WA EFESO

Matendo ya Mitume 18:9-19:7

HUDUMA YA PAULO KATIKA MJI WA KORINTHO NA APOLLO KATIKA MJI WA EFESO

Matendo ya Mitume 17:22-18:8

SAFARI YA PILI YA KIMISHENARI YA PAULO: HUDUMA YA PAULO KORINTHO