Yohana Utanulizi

UTANGULIZI

Hesabu 31:1-36:13

RUBENI NA GADI WAOMBA NCHI UPANDE MBAYA WA YORDANI

Hesabu 28:3-30:16

SHERIA KUHUSU VIAPO

Hesabu 27:1-28:2

YOSHUA KUMRITHI MUSA

Hesabu 24:15-26:65

HESABU YA KIZAZI KIPYA

Hesabu 22:6-24:14

MAKOSA YA BALAAMU - KUTOJUA HAKI YA Mungu

Hesabu 21:1-22:5

WATU WANUNG'UNIKA KWA MARA YA NANE

Hesabu 20

KUTOTII KWA MUSA

Hesabu 18-19

HARUNI NA WALAWI WATHIBISHWA KATIKA NYADHFA NA MAJUKUMU YAO YA UKUHANI

Hesabu 16:4-17:13

WATU WANUNG'UNIKA TENA

Hesabu 15:1-16:3

KUSUDI LA Mungu HALIWEZI LIKABATILISHWA