Kumbukumbu La Torati 15-16

MRADI WA MUNGU KUHUSU UMASKINI NA MTUMWA WA KUDUMU

Kumbukumbu La Torati 13:6-14:29

TAHADHARI DHIDI YA MANABII WA UONGO

Kumbukumbu La Torati 11:15-13:5

UTOFAUTI WA NCHI YA AHADI NA MISRI

Kumbukumbu La Torati 9:7-11:14

ISREALI YASHINDWA KUMTII MUNGU

Kumbukumbu La Torati 8:1-9:6

MATENDO YA MUNGU YA AWALI NI DHAMANA YA HAYO YA USONI

Kumbukumbu La Torati 6-7

UPENDO NA KUTII

Kumbukumbu La Torati 5

MARUDIO YA AMRI KUMI

Kumbukumbu La Torati 4:3-49

MATOKEO YA UTII AN KUTOTII

Kumbukumbu La Torati 1:36-4:2

Mungu AWALINDA WAISRAELI

Kumbukumbu La Torati 1:1-35

KUSHINDWA KUISHIKILIA IMANI KWA ISRAELI KATIKA NYIKA YA KADESH BARNEA

Yohana 21

Yesu ALIYETUKUKA NI Mungu