तपाईलाई मनपर्ने महान ख्रीष्टियन संचार खोज्नुहोस्

आजको दिनको पद

अनि जसले परमप्रभुको नाउँ लिनेछ, त्‍यसले उद्धार पाउनेछ।

— प्रेरित 2:21