Nájdite skvelé kresťanské médiá na témy, ktoré vás zaujímajú!

Verš dňa

A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený.

— Skutky apoštolov 2:21