"Kážte Slovo" je Richardovo neochvejné poverenie. Či už ako pastor, učiteľ biblickej školy, evanjelista, reproduktor konferencie, vysielateľ alebo spisovateľ, toto je jeho medzinárodné privilégium. So svojou ženou, Dorothy, je pre službu kľúčom modlitba.

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing