BAY TOUT

NAN AKONPLISMAN TRAVAY LA

LA QUINTRALA

SENPATI OUBYEN KONPASYON

WOCH OUBYEN SAB

RESPOSAB A NASYON AN

RESTORASYON

TRAVESE AMZON NAN NAN MACHE

RETE MOUN KAP AJI BYEN YOUN AK LOT

RENMEN AN PI GRAN

GABRIELA MISTRAL AK BIB LA