DEFI DEVAN YON NOUVEL ANE

KI PLAN OU GEN POU NDEMEN

GRAS BONDYE POU YON NOUVEL ANE

YON REYON LESPWA

NAN CHACHE VOLONTE BONDYE

SA KI VRE

ABDENWEL

FEDATIFIS

NWEL JOU AN JOU

DOULE NAN PEDI A

LWANJ LA