DENYE JENERASYON

YON GRENN KI PIKE

KONSOLASYON

WE SA LOT YO PA WE

MALADI KI PA KA GERI

REYAKSYON

SATISFE NANM NAN

FANM MODEL

RIVE

JOUNEN BON TRETMAN

MWEN VLE NOU GEN KE SANSIB