AKO

VENK TANTASYON YO

MOUN YO RELE A

PARESE

ESPERANS ASIRE

YON PON POU ESPERANS

REZILYANS

PAWOL ABONDAN AN

BENKOS BIOHO

LAVI POU ZOSMAN YO

MOUN KAP SWIV KRIS