BONDYE AN PREMYE

REKONPANS LIDECHIP LA

JOU LEPREV

MOUN SERYE

GREVIS YO

PRE ANPLIS LA

EKLIPS BONDYE

NOU KA BAY

BYEN

SEL NAN LINIVE A

OTOEGZAMEN AN