ASPIRASYON

YON PREZANS REYEL

VRE KRIS LA

SEVIS LA

YON REVEYE

MOUN KAP IMITE BONDYE

VRE RICHES LA

SOLDA NAN LAFWA YO

AN NOU SELEBRE NOS LA OK

ESKE LAFWA A SIFI

PIGA W BLIYE