Strateugontai

Elenos

Taumason

Exangelo

Etetesan

Proskoptusin

Skandalon

Time

Akrogonian

Euprosdektus

Thusias