Sherehe

Katika kipindi cha mwisho, wanakijiji wanasheherekea ushindi wao mkubwa kutokana na wanyama wa pori. Katika sherehe, watu binafsi wanahaidi kuwa watasaidia katika kufanya wanakijiji wote waishi pamoja kama jamii!

Moto Mkubwa

Katika programu thelathini na moja, moto mkubwa wanaoshindwa kuzuia inafikia pahala panapoitwa mwganza. Wato wote wa kijiji, wachanga, wazee na hata wagonjwa wanakuja pamoja kupigana na moto hili. Pamoja, wanajifunza umuhimu wa kuishi kama jamii moja.

Matumaini Yapatikana

Katika kipindi cha thelathini, Bahati na Riziki wanampata mtoto alieachwa kando ya nyumba yao. Pamoja wanamridhisha Nyanya aweke mtoto huyo. Watu wengi kijijini wanamkata mtoto huyo wakidhani kuwa ana virusi vya ukimwi.Bahati, Riziki na Nyanya, wanajifunza kuhusu huruma, matumaini na haki.

Zawadi Tofauti

Katika kipindi cha ishirini na tisa, Bahati na Riziki wanajitolea kusaidia katika hospitali siku nzima. Riziki anaonyesha huruma kwa kugusia hasia za wagonjwa hawa wa virusi vya ukimwi na Bahati anasaidia wagonjwa hawa na mahitaji zao za kimwili.wote wanajifunza kuwa kupeana huduma ni kitu cha maana sana.

Joseph amjua Yesu

Katika kipindi cha ishirini na nane, Mjomba Baba anatuma pesa ya kununua baiskeli mpya ya Bahati na Riziki. Watoto hawa wanaitumia kuwapa msaada familia waliokabiliwa na virusi vya ukimwi.

Nyumba la Jua

Katika kipindi cha ishirini na saba, Kikundi cha Vijana kutoka kanisani wanatembelea watu wanaoishi na virusi vya ukimwi hospitalini na kujifunza kuhusu huruma.

Mamba Nyeusi

Katika kipindi cha ishirini na sita, Daktari Baraza hurudi na kuzungumzia darasa la Bahati kuhusu virusi vya ukimwi. Wanafunzi wanajifunza kuhusu kinga na jinsi ya kuwalinda walioambukizwa ugonjwa huu.

Jitu

Katika kipindi cha ishirini na tano, wakati jirani wa Bahati anapokufa kutokana na virusi vya virusi vya ukimwi. Bahati anachukua hatua wa kumwalika daktari aje kuzungumzia darasa lake kuhusu virusi vya ukimwi.

Bahati Asema Hapana

Katika kipindi cha ishirini na nne, Pendo anajaribu kumkazia Bahati afanye mapenzi na yeye. Bahati anazungumza kuhusu hili jambo na Juma na elder Baraka na kuamua kukataa.

Tumi Asema Hapana

Katika kipindi cha ishirini na tatu, Tumi anakubali kwenda kwa nyumba ya Chokoza. Chokoza anajaribu kumkazia wafanye mapenzi lakini Tumi anatoroka. Wasichana kutoka shule ya Tumi wanamuona akitoka kwa Chokozana hili ninamuharibia jina.

Uaminifu

Katika kipindi cha ishirini na mbili, Toot Toot anarudi kijiji na Nyanya yake Karena. Karena anamuelezea Nyanya majaribu alionayo ya kuwa muongo katika ndoa. Pamoja, Nyanya na bwana wanarekebisha ndoa yao, wanapimwa virusi vya ukimwi na kuamua kuwa waaminifu katika ndoa.

sajili ya -barua pepe

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Ahsante kwa kujisajili ili kupata ujumbe kutoka TWR360Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Habari inayohitajika haipo