Die kiries, Vriendelikheid en Vereniging is simbole van ‘n ooreenkoms en van ‘n broederskap _x000D_(Israel en Juda) (Sagaria 11:1-11)

E-pos aangeteken

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Vverwagte inligting nie voldoende