Moto Mkubwa

Katika programu thelathini na moja, moto mkubwa wanaoshindwa kuzuia inafikia pahala panapoitwa mwganza. Wato wote wa kijiji, wachanga, wazee na hata wagonjwa wanakuja pamoja kupigana na moto hili. Pamoja, wanajifunza umuhimu wa kuishi kama jamii moja.