Nyumba la Jua

Katika kipindi cha ishirini na saba, Kikundi cha Vijana kutoka kanisani wanatembelea watu wanaoishi na virusi vya ukimwi hospitalini na kujifunza kuhusu huruma.