Abafowethu nodadewethu

Amantombazane amancane ngokuvamile ngokuvamile aqala ukukhuluma esemancane.