Umndeni oxubene

Njengoba sonke sazi, sonke sinayo imindeni. Abaningi bakhule emakhaya umzali eyedwa, kanti kwesinye isikhathi, abazali basuke bengasekho.