Ukukhulelwa

Yebo ke manje ukuthi unomuntu omncane ngaphakathi kwakho, udinga ukwenza ingxenye yakho ukuze uhlale uphilile futhi uqine.