Indoda eqotho

Uma kwenzeka ukuthi wake wakhohlisa enye intombazane nawe usazokukhohlisa.