Tetedhan ingkang ampuh ngicali gajih ing weteng_Mrantasi raos goreh utawi mboten tentrem