Naomi umuntu wesifazane awayeswele

Mlaleli, kuke kwenzeke ukuthi uzizwele sengathi izinto azikuhambeli kahle empilweni? Ubona ikusasa lakho lingakhanyi?