umndeni udla ndawonye

Ake ngibuze mlaleli, singakanani isikhathi osichitha nomndeni wakho uma senidla ukudla kwakusihlwa?