Udlame lwasemakhaya/Ukudinwa - ukulawula ulaka

Sidinga izwi lika Nkulunkulu nosizo luka Nkulunkulu ukulawula ulaka ezimpilweni zethu