Ukukhubazeka kokufunda 2 - Sidalwe uNkulunkulu

Unkulunkulu wazi konke ngempilo yakho…Uyakuthanda futhi uyakukhathalela.