ukukhubazeka kokufunda1 - Ingxabano: Ukubuka kukaNkulunkulu

Ngosizo luka Nkulunkulu singakwazi ukuxolela abasilimazayo.