Ukucindezeleka - Phumula kuNkulunkulu ezimweni eziyizingqinamba

Vumela uNkulunkulu angene empilweni yakho alawule izimo zakho eziyizinginamba.