Ukubaluleka kokuthintwa okunenjongo - Unkulunkulu ungumduduzi wethu

Unkulunkulu uyabuqonda ubuhlungu nosizi lwethu futhi uyasiduduza.