Gbo
Awon ise 2:14-47

Peteru je adari ti ko mu ese duro daada ni inu ise iranse Pelu Jesu Kristi.