Gbo
Awon ise 1:26-2:13

Omo lehin Jesu fede fo nitoripa eyin je ami pe won ti gbaradi fun ise ihinrere