Gbo
Josua 21-22

Olori awon baba awon omo Lefi sunmo Eleasari alufa,won gba ilu lati maa gbe ati agbegbe won.