“Lihubiri neno” ndio juhudi za tume ya Richard. Awe mchungaji, mwalimu wa shule ya Biblia, mwinjilisti, msemaji wa mkutano mkuu, mtangazaji au mwandishi, hili limekuwa pendeleo lake la kimataifa. Pamoja na mkewe Dorothy, wanamini kuwa maombi ni muhimu sana katika huduma hii.

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing