“In lagu wacdiyo Hadalka”, waxay ahayd hawl uusan ka weecan Richard. Markii uu wadaadka ahaa, iyo markii uu ahaa macallin dadka bara kitaabka Qoduuska ah, iyo markii uu ahaa wacdiyaha, amase uu shirarka ka hadlayo, amase idaacadaha amase uu qoraha ahaa, ayaa in lagu wacdiyo hadalka waxay isaga u ahayd sharaf caalami ah. Isaga iyo xaaskiisa Dorothy, waxay salaaddu u ahayd furaha hay’adda.”

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing