Doorotiin abbaa manaa ishee Richaardiin gargaaruudhaa akka gaariitti Dubbii Waaqayyoo dubartoota barsiifti. Isaan walii wajjin tajaajila olaantummaa Kiristoosiin addunyaa irratti labsu gaggeessu. Tamsaasi raadiyoo isaanii waggootii 20f ardii shan irratti haguuguu danda’ee jira.

Email Sign-up

Sign up for the TWR360 Newsletter

Access updates, news, Biblical teaching and inspirational messages from powerful Christian voices.

Thank you for signing up to receive updates from TWR360.

Required information missing